Peržiūrų skaičius

2013 m. sausio 20 d., sekmadienis

Just smile. :)
Sveiki  mielieji skaitytojai !
Taigi jau ilgą laiką norėjau parašyti naują blogo postą, bet deja  „mūza“ taip ir neapsilankydavo.
Šiandien tiesiog norėčiau galbūt pasamprotauti paprasta tema, gyvenimo džiaugsmai.Nes juk kiekvienam gyvenimo džiaugsmą, šypsena suteikia vis kiti dalykai. Vieniem tai graži diena už lango, kitiems galbūt naujas drabužis ar puikiai bei skaniai iškepęs pyragas. Pavyzdžiui man šiandien iš pat ryto šypsena pakilo pamačius kambaryje pražydusę orchidėja. Paprasta, bet juk vistiek gera nusišypsoti.
Nesenai pamasčiau gerdama arbatą kaip kartais per rutina nebematome tokių smulkių detalių kurias pamačius iškart veide pasirodo šypsena. Na, bet užteks šiam kartui samprotavimų. JHello dear readers!
So for a long time I wanted to write a new blog post, but unfortunately „muse " wasn‘t  visiting me.
Today I would like to just contemplate a simple theme, the joys of life. For each person the joy of life, a smile gives different things. For some, it is a beautiful day outside, others maybe happy when they buys new clothes and others persons smile because they baked the pretty and delicious cake. For example: me today in the morning made smile a beautiful bloom orchid in my room. Simple, but that's still a good smile.
Recently while I was drinking tea  I reflect that at times during the routine we arn‘t seeing  those small details that sometimes immediately makes us smile. Well enough reasoning for now. J
Manau greitu metu padarysiu postą kuriame nurodysiu savo mėgstamiausiu blogus, youtube kanalus, muzika,serialus,filmus. Na aišku gal ne viską viename poste.Nes bent man tokius dalykus skaityti yra tikrai įdomu, tikiuosi jums bus įdomu apie tai paskaityti taip pat. J
Apie savo savaitę galiu pasakyti tik tiek, kad buvo daug kontrolinių taigi,kad ir kaip norėjau deje neišėjo parašyti posto J
Taigi kaip ir viskas šiam kartui. J
Daug bučkių
Iki greito,
Gabija <3


I think soon I will make a post about  my favorite blogs, youtube channels, music, serials, movies. Well maybe not everything in one post.Because reading things like that to me is really interesting, I hope you will be interested to read about it as well. J
On my week I can only say there was a lot of tests in school so no matter how I wanted to write a post Unfortunattely  I didn‘t.
So that's it for now. J
Lots of kisses xx
See you soon,
Gabija <3


2013 m. sausio 13 d., sekmadienis

1D week :)Sveiki mielieji skaitytojai !Taigi šis blogo postas nebus toks kaip visados. Nerašysiu ką veikiau ar panašiai. Šis postas bus labiau skirtas „Directioners“ tai yra One Direction fanėms, nes aš esu viena iš jų ir galiu pasakyti, kad ši savaitė tikrai ypatinga mums Directioners. Galbūt jei atsiras mano bloge skaitytojų kurioms patinka One Direction parašysiu postą kaip tapau One Direction fane ir t.t. Taigi apie viską iš eilės.

Ši savaitė neprasidėjo labai noriai, nes jau Pirmadienį po žiemos atostogų teko anksti keltis ir vykti į mokykla. Bet diena praskaidrino faktas, kad One Direction pagaliau po ilgo laukimo įkels į savo youtube kanalą dainos „Kiss you“ video.

Taigi visą dieną bent man nekrito tai iš galvos. Ir noriai sėdėjau pamokose, nes žinojau jog joms pasibaigus visai nedaug bus likę laukti iki video įkėlimo. Vakare visas Facebook‘as bei Twitter‘is skendėjo nuo pranešimų apie video ir visos laukėme 22 valandos, kad pamatytume video. :)

Ir žinoma pamatėm ir labai tuo džiaugėmės ! Video tiesiog puikus, daug vietų iš kurių galima pasijuokti.

Toliau savaitė buvo kiek niūroka, bet tikslas vedė prie šiandien tai yra šeštadienio, žinoma visi žmonės lauke šeštadienių, nes pagaliau po savaitės rutinos galima pailsėti, tačiau One Direction fanėms ši diena dar ypatingesnė, nes šiandien Sausio 12 yra grupės nario Zayn‘o Malik‘o 20-tasis gimtadienis. Taigi visas twitter‘is lūžta nuo visokiausiu trend‘ų ir sveikinimų.

Ir dar viena šiandienos naujiena! Šiandiena kitas grupės narys Niall‘as Horon‘as išsilaiko savo vairuotojo teises.Labai dėl jo džiaugiuosi :)

Na būtų kaip ir viskas šiam kartui ar šiam postui :)

Iki greito !

Daug bučkių,

Gabija <3

Štai Kiss you video :) jeigu kas nematėt :)Hello dear readers!So this post will not be as always. I‘ll not write what I was doing or something. This post is more for the "Directioners" and if you don‘t know what is it , it‘s a One Direction fans. I am one of them and I can say that this week is really special for us Directioners. Maybe if there in my blog are readers who like One Direction I would write a post about how I became One Direction fan or etc. So about everything in order.

This week wasn‘t started very funny, because on Monday after winter holidays I had to get up early and go to school. But the day brightened by the fact that One Direction finally after a long wait uploaded video to 1D youtube channel for the song "Kiss You".

So the whole day I was very excited . I was sitting in the classroom happily, because I knew that at the end of lessons it will be very little wait until the video uploader. In the evening, all the fans in Facebook and Twitter was wroting about  the video and waited for 22 pm to see the video. :)

And of course we saw and enjoyed that very much! Video just great, a lot of places where you can laugh and etc.

Week passed slowly, but I was so excited for Saturday witch is today that it wasn‘t terrible to me or something, and of course all the people are waiting for Saturday because then they can have a rest after a week of routine, but for One Direction fans this day even more special, because today, January 12th is a member of the group Zayn Malik 20th birthday!!! So all Twitter and Facebook is full of various trends and congratulations.

And now one off big today's news without Zayn Birthday! Today, another member of the group Niall Horon pass his driver's license. :) That‘s so awesome ! So happy for him : D

Well it‘s seems like everything for now :)

See you soon

Lots of kisses

Gabija <3

So Here's  Kiss you video  if someone didn't saw it :)

Štai ką užsirašiau ant savo riešo Zayn'o gimtadienio proga :)/Here's what I write on my wrist for Zayn birthday:)

Šitą "atviruką" tai pat padariau Zayn'o gimtadienio proga per webdoc.com :)/This is "card" that I made  for Zayn's birthday too via webdoc.com :)

2013 m. sausio 6 d., sekmadienis

First post of 2013 :)

Sveiki mielieji skaitytojai J

Taigi pagaliau pirmasis 2013 metų blogo įrašas J Visus sveikinu su praėjusiomis šventėmis ir tikiuosi, kad visiems jos buvo labai smagios bei šiltos, kad Kalėdų senelis buvo dosnus, o Naujųjų metų atšventimą prisiminsite visus metus J

Taigi apie viską iš eilės. Kūčios bei Kalėdos praūžė taip greitai, kad deja neturiu jokių nuotraukų parodyti, tačiau tikrai galiu pasakyti, kad šiais metais su seneliu man nusisekė. :P

Naujieji metai buvo tikrai ypatingi! Juos švenčiau Latvijos sostinėje Rygoje. Ten vyko naujųjų metų koncertas kurio deja tiek ir tegirdėjau.. Bet svarbiausia pasivaikščiojau po labai gražų Rygos senamiestį, kuriame buvo pilna kalėdinių dekoracijų bei gražiausių pastatų, statulų.Pasidžiaukime dekoracijomis :) \ Love the decorations :)

Bent gatvės buvo šiltos :D \ Streets was worm :D

Tikiuosi, kad visiems didžiausios metų šventės praėjo puikiai bei pasižadu, kad 2013 metais į savo blogą rašysiu dažniau J

Taigi iki greito !

Daug bučkių,
Gabija JDėl lietaus teko dėtis "maišą"ant savęs :D \ It was a little bit raining so I had to put that on my cout ;D

Susiradau naujų draugų :D \ Found new friends :D

Hello dear readers J

So finally it‘s the first post of year 2013 in my blog J I congratulate all with ended holidays and hope that all of it was very funny and warm, that Santa Claus was generous, and New Year's celebrating you‘ll remember all year J

So first about everything who happened. Christmas Eve and Christmas Day passed so fast that unfortunately I do not have any pictures to show, but I can truly say that this year with my santa turn out well. : P

New Year's Day was really special! I celebrated it in the Riga capital of  Latvia. There was a concert of the new year and unfortunately I didint hear a lot.. hahah.. But most importantly I walked around a very beautiful old town of Riga, which was filled with Christmas decorations and beautiful buildings, statues.
I hope that all of the biggest celebrations in the year went very well and I promise that in 2013 I‘ll going to write more posts J

2013! :)


So see you soon!

Lots of kisses
Gabija <3